CONSTRUINT
AMB LA MÀXIMA

DEDICACIÓ PROFESSIONALITAT IMPLICACIÓ
Sóc en Marc Agustí arquitecte tècnic per la Universitat de Girona. La meva llarga experiència al sector treballant en constructores privades com a Cap d'obra i Construct mànager em fa ser conscient dels secrets per a realitzar un bon projecte amb un pressupost concret.